2016-05-19

ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ- ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ/GoogleChromeAppByDrCPKamboj

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/Dr. C P Kamboj/Mobile Technology/ 20-05-2016ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ‘ਕਰੋਮ’ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਜਾਲ-ਖੋਜਕ (Web Browser) ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ    ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਾਲ-ਖੋਜ     (Web Search) ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਕਾਲੀਕਰਣ’ (Synchronization) ਰਾਹੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਬ੍ਰਾਊਜਿੰਗ ਰਫ਼ਤਾਰ:
ਉੱਚ ਜਾਲ-ਖੋਜ-ਚਾਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ (Websites) ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੈੱਬ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚਿਤਰਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਜਾਲ-ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਿ ਚਿਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਕ ਸਹੂਲਤ:
ਕਰੋਮ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿੰਕ (Synchronication) ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਸਦਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਪਹੁੰਚਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (Bookmarks) ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਕੜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜ਼-ਖੋਜ:
ਆਵਾਜ਼-ਖੋਜ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖੋਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ: ਕਰੋਮ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਬ ਸਹੂਲਤ:
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ-ਟਿਕਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਲ-ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝਰੋਖਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਬਜ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਬਜ਼ ’ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਕਰੋਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ incognito ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈ-ਫੋਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ-ਸਨੇਹਾ-ਸੇਵਾ (SMS) ਰਾਹੀਂ B-ਕਦਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (B-Step-Varification) ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ:
 • ਦੋ-ਅੰਕੀ: Binary (ਬਾਇਨਰੀ)
 • ਧੁਨੀ-ਆਗਤ-ਜੰਤਰ: Microphone (ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ)
 • ਧੁਨੀ-ਨਤੀਜਾ-ਜੰਤਰ: Speaker (ਸਪੀਕਰ)
 • ਨਕਸ਼ਾ: Chart (ਚਾਰਟ)
 • ਨਕਲ-ਸੰਭਾਲ: Backup (ਬੈਕਅਪ)
 • ਨਕਲ-ਚੰਮੇੜ: Copy-Paste (ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ)
 • ਨਤੀਜਾ: Output (ਆਊਟਪੁਟ)
 • ਨਤੀਜਾ-ਜੰਤਰ: Output 4evice (ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ)
 • ਨੱਥੀ: Attach (ਅਟੈਚ); ਨੱਥੀ: Attachment (ਅਟੈਚਮੈਂਟ)
 • ਨੱਥੀ-ਕਰਨਾ: Attach (ਅਟੈਚ)
 • ਨਮੂਨਾ-ਬਿੰਦੀਆਂ: Pattren (ਪੈਟਰਨ)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਹੋਈ

ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਟਾਈਪ ਵਿਧੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ...