2017-04-10

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਵਿਧੀ/OnScreen-RomonTyping-cp-kamboj

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਕੰਪਿਊਟਰਨਾਮਾ -9 (09
-04-2017)

Punjabi Typing: NIYAM TE NUKTE: Book launched

           Dr. C.P. Kamboj's book on skill development written in Punjabi NTN published by Computer Vigyan Parkashan Fazilka launched ...