Posts

Showing posts from April, 2018

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ/Microsoft Publisher

ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ/Speech to text and OCR

Image
20180426 ਬੋਲਾਂਦੀਚਾਸ਼ਣੀਟਾਈਪਿੰਗਦੀਮਿਠਾਸ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ
  ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰਤੁਹਾਨੂੰਕੀ-ਬੋਰਡਉੱਤੇਟਾਈਪਕਰਨਦਾਕੰਮਬੋਝਲਲੱਗਦਾਹੈਤਾਂਤਕਨੀਕਨੇਇਸਦਾਹੱਲਵੀਕੱਢਦਿੱਤਾਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਵਿਗਿਆਨੀਆਂਨੇਇਕਐਸਾਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰਬਣਾਇਆਹੈਕਿਤੁਸੀਂ