ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ ਛਪਾਈ-ਹੁਕਮ

16-10-15
ਛਾਪੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ-ਫੁਹਾਰ (Inkjet) ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਕਿਰਣ (Laser) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ
ਛਪਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਹਰੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪਕ-ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਜਾਲਕ੍ਰਮ (Wifi Network) ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਾ-ਸੰਕੇਤ (Print Command) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ-ਛਾਪਾ-ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੀਰਘ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਜਾਲਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਡਾਰ ਤਕਨੀਕ (Cloud Technique) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਰਘ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ-ਜਾਲਕ੍ਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦੀਰਘ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ  ਆਧਾਰਿਤ ਛਾਪਾ-ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਸਾਂਭੇ ਚਿਤਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਅੰਤਰਜਾਲ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਲ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਾ-ਜੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਭਧ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀਰਘ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ-ਜਾਲਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਕ-ਜੰਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪ-ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੰਗ, ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪਾ-ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਛਪਾਈ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਨ-ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਰੂਪ (Update) ਉਪਲਭਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ-ਸੂਚਨਾ (Notification) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ (Auto Update) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਐੱਚਪੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਾ-ਜੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ (ਨਮੂਨਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ) ਛਾਪਾ-ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਿਟ-ਕੈਟ (4.4) ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ-ਛਾਪ (E-Print) ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਰ-ਛਾਪਾ (Cloud Print) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਡਾਰ-ਛਾਪਾ-ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਡਾਰ ਵਾਲੇ ਛਾਪਾ-ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਰ-ਛਾਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਤਰ-ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚਲੇ ਚਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਕਿਟ-ਕੈਟ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

 • ਸੰਗ੍ਰਹਿ-ਡੱਬਾ: Drop Box (ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ)
 • ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ: Corpus (ਕਾਰਪਸ)
 • ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ-ਜੰਤਰ: Storage Device (ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ)
 • ਸੰਗ੍ਰਹਿਦਸਤਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ (-ਦਾਨ) -ਬਕਸਾ: Drop Box (ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ)
 • ਸੰਗੀਤ-ਸੂਚੀ: Playlist (ਪਲੇਅ ਲਿਸਟ)
 • ਸੰਗੀਤ-ਚਾਲਕ: Music Player (ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ)
 • ਸੰਚਾਲਕ: Operator (ਓਪਰੇਟਰ)
 • ਸੰਚਾਲਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ: Operating System (ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)
 • ਸਚਿਤਰ: Video (ਵੀਡੀਓ)
 • ਸਚਿਤਰ (ਚਲ-ਚਿਤਰ-, ਦਰਸ਼ਨੀ-) ਸੱਦ, ਸਚਿਤਰ (ਚਲ-ਚਿਤਰ-, ਦਰਸ਼ਨੀ-) ਗੱਲਬਾਤ: Video Call (ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ)
 • ਸਚਿਤਰ-ਉਤਾਰੂ-ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ: Video Downloader App (ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡਰ ਐਪ)
 • ਸਚਿਤਰ-ਸਾਂਝ-ਜਾਲ-ਟਿਕਾਣਾ: Video Sharing Website (ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ)

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸਟਾਂ

ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ/Speech to text and OCR

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਬਾਰੇ 197 ਸਵਾਲ (ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ)

ਪੀਪੀਟੀ

ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ/Online Shopping: Awareness

Punjabi Typing: NIYAM TE NUKTE: Book launched

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ 146 ਸਵਾਲ (ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ)

CURRICULUM VITAE