ਅਜ਼ਮਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ (18 ਸਤੰਬਰ, 2015)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ (Punjabi Static Keypad IME) ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬ-ਲਿਖਤ (Predi...

Read More

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ (20 ਸਤੰਬਰ, 2015)Read More