ਧੰਨਵਾਦ! ਆਪ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

   ਧੰਨਵਾਦ! ਆਪ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ...

Read More

How to Convert PPT to Video || PPT ਤੋਂ Video ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ || PowerPoint To Video

#cTechPunjabi #cpKamboj​ #PPT​ #POWERPOINT ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵੀ/ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। h...

Read More