ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਵਾਈਏ?ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, UGC NET ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੋਟਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ

ਨੋਟਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
Only Rs. 550/-  
With free TYPING BOOK (200/-)

ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਵਾਈਏ?

1) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 550/- Rs. ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ payment ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚ ਲਓ

DARSHANA RANI
State Bank of India
Branch: Bahadurgarh, Patiala
Acount No 55141139455
IFSC Code: SBIN0017015

2) ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ
https://forms.gle/7mEQK58HFC3fNdoe6

Previous
Next Post »