ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ-ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ (ਭਾਗ-1)

punjabi computer, punjabi computer writer, cyber technology, dd punjabi, doordarshan patiala, gallan te geet, dr c p kamboj,ladhuka fazil...

Read More

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ-ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ (ਭਾਗ-2)

punjabi computer, punjabi computer writer, cyber technology, dd punjabi, doordarshan patiala, gallan te geet, dr c p kamboj,ladhuka fazil...

Read More

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ- ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ (ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਪਨ)

punjabi computer, punjabi computer writer, cyber technology, dd punjabi, doordarshan patiala,patiala darpan, dr c p kamboj,ladhuka faz...

Read More