ਗੂਗਲ ਸਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ? | How to Use Google Scholar?

ਗੂਗਲ ਸਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ? | How to Use Google Scholar? *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is produced in mother tongue Punjabi...

Read More

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document?

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document? *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is...

Read More

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-2)| How to detect plagiarismic text | URKUND

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-2)| How to detect plagiarismic text | URKUND | Part-II *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video Th...

Read More

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | How to detect plagiarismic text | URKUND

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | URKUND: A plagiarism detection software *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video i...

Read More

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 (ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਫੌਂਟ, ਟਾਈਪਿੰਗ,ਡਰੋਨ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਨੁਕਤੇ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ ...

Read More

ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ/Tricks about Folder, Table and Font Size

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅ...

Read More

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੈ ਕੰਪਿਊਟਰ? Computer's Applications/Part-3

Punjabi Computer Series-3 ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੈ ਕੰਪਿਊਟਰ? Computer's Applications Use of Computer in different fields like 

Read More

ਫੋਟੋ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟਿੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ...? Photo background remove

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪਿਠਭੂਮੀ (ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read More