ਕੀ ਮਨੁੱਖ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ ਚੈਟ-ਜੀਪੀਟੀ? Chat GPT

  ਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ: ਚੈਟ-ਜੀਪੀਟੀ                   ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨ...

Read More

ਨਾਨਕ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਜਾਰੀ/5 beautiful Punjabi unicode fonts of NanakLipi family released

      ਨਾਨਕ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਜਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ...

Read More