ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ/HOW TO USE ZOOM APP FOR ONLINE CLASSES

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼...

Read More