ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ (Syllabus/ਪਾਠਕ੍ਰਮ)

Syllabus/ਪਾਠਕ੍ਰਮ

 

🔴ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ *ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ* @Computer Exams (https://t.me/joinchat/HRq3fD5m4yJiZmZl) join ਕਰੋ।

1) Basics of Computers
2) Working of Mobile Phones and personal digital Gadgets
3) Introduction to wireless technology in day-to-day communication
4) Fundamentals of Computers and Networks
5) Internet and Cyber Laws
6) Malware
7) Concepts related to GPS, Geo-fencing
8) Understanding emails/SMS/ messengers & tracing
9) Use of Office Productivity Tools such as MS Word, PowerPoint,spreadsheets, Database Management

Previous
Next Post »