ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | How to detect plagiarismic text | URKUNDਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | URKUND: A plagiarism detection software *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is produced in mother tongue Punjabi which is based on Computer Information/Computer Tricks & Tips/Computer Quiz. In this video you will learn how to detect plagiarismic text.
Previous
Next Post »