ਫੋਨ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲਰ ਇਨਫੋ'

23-10-2015
          ਫੋਨ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲਰ ਇਨਫੋ' (Indian Caller Info) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਨ ਘੰਟੀਆਂ (Phone Calls) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
          ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਨ ਘੰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ (App) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
          ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੰਕ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਆਈਡੀਆ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ (Attend) ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਦੂਰਭਾਸ਼-ਜੰਤਰ (Landline Phone) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੰਟੀ-ਸੂਚੀ (Call Log) ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
          ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਲ (Net) ਰਾਹੀਂ ਉੱਨਤ (Update) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
          ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੰਟੀਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜਵਾਬ-ਘੰਟੀਆਂ (Missed Calls) ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਲਾਈ ਗਰਾਫ਼ (Pi Chart) ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  
 • ਸਤਰ: Row (ਰੋਅ)
 • ਸਤਰ-ਦੂਰੀ: Line Spacing (ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ)
 • ਸਥਿਰ: Static (ਸਟੈਟਿਕ)
 • ਸੱਦ: Call (ਕਾਲ)
 • ਸੱਦ: Phone Call (ਫੋਨ ਕਾਲ)
 • ਸੱਦ-ਸੂਚੀ: Call Log (ਕਾਲ ਲੌਗ)
 • ਸੰਦ-ਬਕਸਾ: Tool Box (ਟੂਲ ਬਾਕਸ)
 • ਸੱਦਾ: Call (ਕਾਲ)
 • ਸੱਦਾ-ਘੰਟੀ: Phone Call (ਫੋਨ ਕਾਲ)
 • ਸੰਨ੍ਹਮਾਰ: Hacker (ਹੈਕਰ)
 • ਸੰਨ੍ਹ-ਮਾਰਨਾ: Hack (ਹੈਕ)
 • ਸੰਪਰਕ: Contacts (ਕਾਨਟੈਕਟਸ)


ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸਟਾਂ

ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ/Speech to text and OCR

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਬਾਰੇ 197 ਸਵਾਲ (ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ)

ਪੀਪੀਟੀ

ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ/Online Shopping: Awareness

Punjabi Typing: NIYAM TE NUKTE: Book launched

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ 146 ਸਵਾਲ (ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ)

CURRICULUM VITAE