ਜੜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣੋ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ/RootingbyDrCPKamboj

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/Dr. C P Kamboj/Mobile Technology/  05-08-2016
ਜੜੀਕਰਣ (Rooting) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਂਡਰਾਇਡ) ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸੂਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਾਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੀ ਜੜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਆਈ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੰਧਨ ਤੋੜੂ’ (Jailbreaking) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੜੀਕਰਣ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੜੀਕਰਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਣ-ਜੜ (Unroot) ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ:
* ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਜੰਤਰ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ) ਦੀ ਚਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਕਸਟਮ ਰੋਮ (ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਐਂਡਰਾਇਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਯਾਦ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ (Memory Manager) ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਰੋਕੂ ਦਾ ਜੜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ   ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਵਾਧੂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਜੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ:
* ਜੜੀਕਰਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ-ਜੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਣ-ਜੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
* ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਦ-ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ।
* ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬੈਕ-ਅਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਾਰਾ-ਸੰਭਾਂਲ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ (ਬਾਹਰੀ) ਯਾਦ-ਪੱਤਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ।
ਜੜੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜੜੀਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੜੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ (System 1pps) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਂਚਰ, ਸਟੇਟਸ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
* ਜੜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾਅ ਲਓ।ਫੋਨ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ:
* ਜੜੀਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਭਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕਿੰਗੋ ਰੂਟ, ਸੁਪਰ ਸਿੰਗਲ-ਟੱਚ, ਅਨਮੋਲ ਰੂਟ ਪਰੋ ਆਦਿ।
ਕਿੰਗੋ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ:
* ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਰੂਟ (Kingo 1ndroid Root) ਨਾਂ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ।
* ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਕ੍ਰਮ-ਚਾਲਕ (USB) ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
* ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਛੂਹ ਕੇ ‘ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਸ਼ਨਜ਼’ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਚਾਲੂ’ ਕਰ ਲਓ।
* ਸਰਬ-ਕ੍ਰਮ-ਚਾਲਕ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਛੂਹ ਕੇ ‘ਚਾਲੂ’ ਕਰੋ।
* ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਜੜੀਕਰਣ ਵਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਕਿੰਗੋ ਰੂਟ) ਚਲਾਓ।
* ‘ਕਿੰਗੋ ਰੂਟ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਹਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ‘ਰੂਟ’ ਬਟਣ ’ਤੇ ਦਾਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
* ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਹੁਣ ਜੜੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਸਟਮ ਰੋਮ ਅਤੇ ਅਣ-ਜੜ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਕਸਡੀਏ ਡਿਵੈਲਪਰ ਫੌਰਮ (XDA Developer Form)) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ:

ਮਿਸਲ-ਪਟਾਰਾ: Folder (ਫੋਲਡਰ); ਮਿਸਲ-ਭੰਡਾਰ: File Storage (ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ); ਮਿਸਲ-ਰੂਪ: File Format (ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ); ਮੁੱਖ-ਸਤਹਿ: Home Screen (ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ); ਮੁੱਖ-ਪੰਨਾ: Home Page (ਹੋਮ ਪੇਜ); ਮੁੱਢ: Source (ਸੋਰਸ); ਮੂਲਕਰਣ: Rooting (ਰੂਟਿੰਗ); ਮੇਲ, ਜੋੜ:  Konnection (ਕਨੈਕਸ਼ਨ); ਮੇਲ-ਜੰਤਰ: Modem (ਮੌਡਮ); ਮੋਟਾ: bold (ਬੋਲਡ); ਮੋੜਵਾਂ-ਸੁਨੇਹਾ: Feedback Message (ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਸੇਜ); ਮੌਜੂਦ (-ਕਰਨਾ): install (ਇੰਸਟਾਲ).

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/Dr. C P Kamboj/Mobile Technology/  05-08-2016

Previous
Next Post »