ਈ-ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਿਕੇੇਬੰਦ ਨੁਕਤੇ (ਭਾਗ-1) | e-Waste Management (part-1)


ਈ-ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਿਕੇੇਬੰਦ ਨੁਕਤੇ (ਭਾਗ-1) | e-Waste Management (part-1)

 My Online Books Store (ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ): https://www.instamojo.com/kambojcp/
***************************************************
ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼/Some important videos
• ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ/Tricks about Folder, Table and Font Size-https://youtu.be/mmzG0y3F0pw
• ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੈ ਕੰਪਿਊਟਰ? Computer's Applications/Part-3-https://youtu.be/W7zGzgHFinc
• ਫੋਟੋ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟਿੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ...? Photo background remove-https://youtu.be/3hlfAIJxydY
• Storage Devices of Computer/ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਭਾਗ/Part-2-https://youtu.be/OmK_Znra-fA
• An Introduction to Computer/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ/Part-1-https://youtu.be/bw-8DdDF6Qc
• ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? Voice Typing through Punjabi Lipikaar Keyboard-https://youtu.be/lAZct8b1kXA
• ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ: ਨੀਂ ਨੈੱਟ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ/Punjabi Song: Ni Net Sada Rab Varga-https://youtu.be/kFvHSXRTAvQ
• ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi-https://youtu.be/GwhDcOnXBko
• ਬਲਿਊ ਵੇਲ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ/blue-whale-fmPatiala-part-1-https://youtu.be/wbbXwrXquow
• ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਲੈਕਚਰ-3)/Punjabi Fonts and Unicode System (Lecture-3)-https://youtu.be/adlVROE8xgc
• ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ/Jobs opportunities in Information Technology-https://youtu.be/VJ_iFrFYWRo
• ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ- Cyber Crimes-https://youtu.be/ozWad9bP5jU
• How to type Punjabi in Unicode based Raavi Font/ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ-https://youtu.be/1ZERqz6GUws
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ/Characteristics and limitations of Computer-https://youtu.be/XblK24a4UZw
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ/history of computer-https://youtu.be/WXmqwdFrC0Q
• ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ/Learn Punjabi Computer-https://youtu.be/cIyA6WP-v1o
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ/Computer and Punjabi language-patiala darpan-ddPunjabi-cp kamboj-https://youtu.be/6QJcUJGe3Gw
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ:ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ-1/computerization of Punjabi language-https://youtu.be/y7BhMXGoWF0
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/Social Media-https://youtu.be/NRv12GMxDfM
• ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ/GoogleIndicKeyboard-https://youtu.be/pHtIUJAbVQI
• ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ : uni type-https://youtu.be/rOiGsF9Vcts
• ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/Achievements of Punjabi Computer-https://youtu.be/WpKZXlk87-U
• 2014 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ/Punjabi Computer of 2014-https://youtu.be/jO7ayblhdq0
• ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ/Installing Unicode Keyboard Driver-https://youtu.be/tE5sLQ24jpo
• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ?/How to use English-Punjabi Dictionary -https://youtu.be/B7gJ0Hmg8OI
***************************************************
ਪਲੇਅ ਸੂਚੀ/Play List
ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਨੁਕਤੇ/Computer Tricks and Tips in Punjabi
https://www.youtube.com/watch?v=N44uYpsgMxo&list=PLYY7JOIILQPAsau2AC6aSj_WD1i02U5rR
ਤਕਨਾਲੋਜੀ/Technology
https://www.youtube.com/watch?v=7e_Fqc_7lhw&list=PLYY7JOIILQPBYs1veSV4kZ_1bg_TdU6eu
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ/Smart Phone
https://www.youtube.com/watch?v=J2zGBV3n12E&list=PLYY7JOIILQPBkF4SHmUTIT-9fd0zUWiUY
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ/Computerization of Punjabi language
https://www.youtube.com/watch?v=PIx-KiY2GXw&list=PLYY7JOIILQPDPqkO6jZqXZUlgRwBtBiTa
ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/Computer tutorial in Punjabi
https://www.youtube.com/watch?v=m4UKh5snGME&list=PLYY7JOIILQPBw3_sgW3JUGtTBU1W38yG_
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ/Computer Security
https://www.youtube.com/watch?v=wbbXwrXquow&list=PLYY7JOIILQPBlnpfM4aH2XTw7I9n3ExfF
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਇਰੀ/Computer poems & songs
https://www.youtube.com/watch?v=kFvHSXRTAvQ&list=PLYY7JOIILQPCeIfCjfuXP8VwGuhafW7TN
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ/Computer quize
https://www.youtube.com/watch?v=n0Bw15uNLYM&list=PLYY7JOIILQPDpd-3PVQLNl3tVOJEQ4Wna
***************************************************
ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਕ/Our Social links
ਵੈੱਬਸਾਈਟ/Website: www.cpkamboj.com
ਯੂ-ਟਿਊਬ/YouTube: https://www.youtube.com/user/kambojcp/
ਫੇਸਬੁਕ/Facebook: cpkamboj
ਟਵਿੱਟਰ/Twitter: @cpkamboj
ਟਿੱਕ-ਟੌਕ/Tik-Tok: https://vm.tiktok.com/4XnL71/
ਈ-ਮੇਲ/E-mail: kambojcp@gmail.com

Previous
Next Post »