ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ | Part-1 (Google Search Tips and Tricks)

#ਗੂਗਲ ਕੀ-ਵਰਡ ਕੀ |What are search keywords in Google Search Engine
#ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ |How to search file in specific file format
#ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ |How to search Images and Videos in Google Search Engine
#ਗੂਗਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ |How to search News items in Google Search Engine
#ਫਿਲਟਰ (ਛਾਨਣੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ |How to use Google Search filter
#ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ-ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਖੋਜਣੇ |How to search with multiple keywords in Google Search


google search tricks, google, tricks, cool, google search, google tricks, google secrets, search engine, google search tricks in hindi, google in punjabi,keywords,google search tips, google me search kaise kare, google vich search kive karie,How To Hindi, How To punjabi, google safe search,specific file format,Images and Videos Search,News Search,Google Search filter,using multiple keywords
Previous
Next Post »