Posts

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਹੋਈ

ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi

Image
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਟਾਈਪ ਵਿਧੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੁਕਤੇ।

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ/Microsoft Publisher

ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ/Speech to text and OCR

Image
20180426 ਬੋਲਾਂਦੀਚਾਸ਼ਣੀਟਾਈਪਿੰਗਦੀਮਿਠਾਸ ਫੋਟੋ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਵਿਚ
  ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰਤੁਹਾਨੂੰਕੀ-ਬੋਰਡਉੱਤੇਟਾਈਪਕਰਨਦਾਕੰਮਬੋਝਲਲੱਗਦਾਹੈਤਾਂਤਕਨੀਕਨੇਇਸਦਾਹੱਲਵੀਕੱਢਦਿੱਤਾਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਵਿਗਿਆਨੀਆਂਨੇਇਕਐਸਾਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰਬਣਾਇਆਹੈਕਿਤੁਸੀਂ