2016-04-19

ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

1.      1-15 August, 2009: Single Talk Weekly Programme Kahani Computer Di, FM Patiala (15 Episodes) .
2.      November, 2009: Pr. Dr. Amarjit Singh Waraich, Personal Interview, FM Patiala.

3.      29 May, 2010: Pr. Dr. Amarjit Singh Waraich, Interview, Punjabi Bhasha De Vikaas De Mohri Shri C P Kamboj, FM Patiala.

4.      5 September, 2011 (Tele): Pr. Mrs Kiran, Internet te Uplabadh Punjabi Bhashai Sarot, Harman Radio, Australia.

5.      29 January, 2011 (Live: 7.30 am): Phone Talk, Pr. Mrs Sukhjeet Kaur, Punjabi University duara Viksit Naven Software, All India Radio, Jalandhar.

6.      2 April, 2012 (Tele): Interview, Pr. Miss Sandeep Kaur, Punjabi Bhasha te Computer, Harman Radio, Australia.

7.      5 April, 2012 (Tele: 5 pm): Talk, All India Radio, Jalandhar.

8.      14 April, 2012 (Tele): Interview, Pr. S. Hanwant Singh, Computer Security Issues, Harman Radio, Australia.

9.      27 June, 2015 (Tele: pm): Radio Feature, World Joke Day, FM Patiala.

10.  December, 2015: Interview, Pr. Happy Bhagta, Uses of Punjabi Softwares, Radio Chann Pardesi, Canada.

11.  21 February, 2016 (Tele: 9 am): Talk on Cyber Crime, FM Patiala

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਹੋਈ

ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਟਾਈਪ ਵਿਧੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ...