2017-08-21

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ- Cyber Crimes

ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ
ਤਾਰੀਖ: 21 ਅਗਸਤ, 2017
ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 8.45
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਤਰੀਕਾ ਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ।

ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਹੋਈ

ਆਓ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਟਾਈਪ ਵਿਧੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ...