2017-08-02

ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? How-to-type-in-unicode

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਕੰਪਿਊਟਰਨਾਮਾ -13 (21-05-2017)

Punjabi Typing: NIYAM TE NUKTE: Book launched

           Dr. C.P. Kamboj's book on skill development written in Punjabi NTN published by Computer Vigyan Parkashan Fazilka launched ...