2017-08-02

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ/working-of-an-internet

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਕੰਪਿਊਟਰਨਾਮਾ -13 (11-06-2017)


Punjabi Typing: NIYAM TE NUKTE: Book launched

           Dr. C.P. Kamboj's book on skill development written in Punjabi NTN published by Computer Vigyan Parkashan Fazilka launched ...